آندوسکوپی سینوس و درمان سینوزیت

آندوسکوپی سینوس و درمان سینوزیت : دارودرمانی ؛ یعنی ترکیبی از اسپری ها و داروهای خوراکی و سرم شستشوی بینی. درمان اولیه سینوزیت چرکی دارویی می باشد.

Translate »