آندوسکوپی سینوس

آندوسکوپی سینوس

آندوسکوپی سینوس در طول سال ها به طور کامل تکامل یافته است. در روش های اولیه جراحی سینوس ، برش های خارجی انجام می شد که نیاز به پانسمان گسترده بینی

Leave a comment

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag