بهترین جراح بینی

بهترین جراح بینی از نگاه دکترلاجوردی

    سوالی که ذهن خیلی از افراد ومراجعین را به خود مشغول کرده ، این است که به واقع بهترین جراح بینی چه کسی است وچه خصوصیتی بایدداشته باشد.

   از نگاه دکترلاجوردی بهترین جراح بینی کسی است که علم وعمل را توامان داشته باشد.

   یعنی هم تعداد اعمال جراحی که انجام می دهد بالا باشد وهم مطالعه جدید داشته و به آخرین اخبار واطلاعات علم جراحی بینی آگاهی داشته باشد واین میسر نمی شود مگر اینکه فرد هم اهل مطالعه باشد وهم در کنگره های 

داخلی وخارجی شرکت نماید.

بدین منظور مراجعه کنندگان باید به فضای مجازی پزشک و سایت شخصی وی رجوع بکنند وتعدادبیماران وی را متوجه بشوند.هچنین از مقالات موجود در سایت شخصی پزشک میتوان نتیجه گرفت که وی به چه مسائلی توجه بیشتری می نماید.

  پرس وجو از بیمارانی که عمل نموده اند از نزدیک کمک کننده است.

متاسفانه عده ای از افراد غیرمتخصص و دلال درفضاهای مجازی به تخریب ویابالا بردن یک پزشک مبادرت می ورزند.

  توصیه  اکید می شود به بیانات این افراد که آنها راازنزدیک نمی شناسید بها ندهید.سعی کنید صداقت افرادی که از آنها مشورت می گیرید را اثبات کنید.

  درنهایت بایددانست که 5 الی 10 درصد دربینی شانس وجوددارد ودر دست بهترین جراحان گاه نتیجه دلخواه ایجاد نمی شود.Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function hamyar_faq_clean() in /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/_next_prev_post.php:54 Stack trace: #0 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include() #1 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/views/general/post/content.php(281): publisher_get_view('post', '_next_prev_post') #2 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include('/home3/drlajeva...') #3 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/views/general/post/style-1.php(63): publisher_get_view('post', 'content') #4 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include('/home3/drlajeva...') #5 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/single.php(19): publisher_get_view('post', 'style-1') #6 /home3/drlajeva/public_html/wp-in in /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/_next_prev_post.php on line 54
internal_server_error <![CDATA[وردپرس &rsaquo; خطا]]> 500