بینی عروسکی یا فانتزی وبینی نیمه فانتزی

بینی طبیعی با بینی فانتزی یا نیمه فانتزی

   به راحتی در این نوشتار متوجه خواهیم شد که بینی طبیعی و فانتزی (عروسکی) یا نیمه فانتزی چه فرق هایی با هم دارد.

1-قوس بینی :  در بینی طبیعی قوس وجود ندارد. در بینی  فانتزی یا عروسکی قوس زیادی وجود دارد.

    دربینی نیمه فانتزی قوس ملایم وجود دارد.

2-زاویه بین بینی ولب در بینی طبیعی حدود 90 تا 95 درجه است.در بینی فانتزی یا عروسکی زاویه حدود 105 درجه  یا بیشتر است ودر واقع خیلی سربالا یا خوکی است.(شکل بالا)

   دربینی نیمه فانتزی حد فاصل این دو یعنی حدود 100 درجه است.

درخانم ها این زاویه به 105 نزدیکتر باشد بهتر است ودر آقایان به 90درجه.

درافراد قد بلند نیز بهتر است بینی خیلی سربالا نباشد تا سوراخ های بینی به راحتی توسط دیگران دیده نشود.

3-در بینی فانتزی یا عروسکی سایز بینی خیلی کوچک می شود وگاهی به صورت بیمار نمی آید.بینی طبیعی سایز طبیعی دارد وبینی نیمه فانتزی هم حد فاصل بین این دو است.

   نتیجه گیری : بینی نرمال همیشه مد است ومشکلات تنفسی هم ندارد.بعضی ها دوست دارند  مختصری نشان داده شود که عمل .اگر فردی  شده اند. اگر واقعا از نظر اعتماد به نفس نیاز به این نوع بینی داشته باشند باز مشکلی نیست وتوصیه می گردد.

  اما بینی فانتزی یا عروسکی به هیچ وجه توصیه نمی شود زیرا هم مشکل تنفسی می دهد وهم بالاخره روزی از مد خواهد افتاد.

Translate »