این سایت جهت اطلاع رسانی و مشاوره آنلاین می باشد.
برای دریافت مشاوره یا از طریق صفحه پرسش و پاسخ یا از طریق تلگرام به آدرس @drlajevardi  مراجعه کنید.