جراحی انحراف بینی

عمل جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی یکی از چالش های بحث برانگیز در حوزه جراحی بینی می باشد. در مقاله پیش رو ، به منظور تفهیم بهتر جراحی انحراف بینی ، در ابتدا به بررسی مختصر آناتومی بینی پرداخته ایم.

آناتومی بینی :

کلیه اجزای داخلی بینی از طریق جداره ای موسوم به تیغه بینی که در پزشکی به آن سپتوم اطلاق می گردد و دقیقا در خط وسط بینی قرار دارد از هم تفکیک شده اند.

جنس سپتوم در بخش عقب و بالای تیغه بینی که مابین دو استخوان قرار گرفته از استخوان بوده و در بخش تحتانی و جلوی  بینی ؛ یعنی جایی که مابین غضروف های بینی واقع شده است از غضروف می باشد.

تیغه بینی در پشت کلوملا قرار گرفته و به مثابه دیواره ای است که سوراخ های بینی را از یکدیگر مجزا می کند ؛ در واقع تیغه بینی ، فضای داخلی بینی را به دو تونل موازی تقسیم می کند که این دو تونل موظف به انتقال هوا از حفره های بینی به بخش فوقانی حلق ( نازوفارنکس ) می باشند.

لازم به ذکر است که به طور کلی ، انحراف بینی ممکن است به صورت مادرزادی یا در اثر برخورد ضربه ( تروما ) رخ دهد.

ممکن است شخص سابقه ضربه را در سنین رشد به خاطر نداشته باشد ولی مدت ها بعد از اصابت ضربه ، انحراف ایجاد گردد.

جراحی انحراف بینی

تاثیر انحراف بینی بر آناتومی بینی :

هر گاه تیغه بینی از خط مرکزی به سمت چپ یا راست تجاوز کند ؛ این اتفاق به معنای انحراف بینی می باشد. انحراف بینی سبب بروز عوارضی اعم از انسداد حفره های بینی ، اختلال در تنفس ، خر و پف شبانه و در موارد حاد منجر به بروز آپنه خواب ( قطع ناگهانی تنفس در حین خواب ) می شود ؛ البته نقش انحراف بینی در خروپف و آپنه نقش ثانویه است و علت اصلی ، همان شل شدن بافت های ته گلو از جمله کام نرم یا بزرگی زبان می باشد.

گاهی اوقات انحراف بینی ممکن است بر روی نمای ظاهری بینی نیز تاثیر گذاشته و سبب شود ظاهر بینی کج به نظر برسد.

درمان انحراف بینی :

با توجه به توضیحات ارائه شده می توان گفت که مراجعه به منظور درمان انحراف بینی ؛ یا در راستای رفع مشکلات تنفسی و یا جهت بهبود شکل ظاهری بینی می باشد.

قطعی ترین راه درمان انحراف بینی ، جراحی انحراف بینی خواهد بود که در ادامه به آن می پردازیم.

درباره جراحی انحراف بینی :

جراحی انحراف بینی در صورتی که با هدف برطرف نمودن اختلال تنفسی صورت پذیرد ، پیچیدگی خاصی نداشته و تنها با برداشتن بخش برجسته موجود در تیغه بینی که سبب بروز انحراف تیغه بینی و انسداد مجرای تنفسی شده است به رفع مشکل بیمار می پردازد.

و اما چالش اصلی جراحي انحراف بيني ، زمانی است که انحراف تیغه بینی سبب کجی ظاهر بینی شده باشد. در این موارد جهت رفع انحراف بینی ، می بایست جراحي انحراف بيني ( سپتوپلاستی ) با جراحی زیبایی بینی ( رینوپلاستی ) همراه گردد.

جراحی انحراف بینی

شایان ذکر است که به انجام همزمان عمل جراحي انحراف بيني و رینوپلاستی ، عمل سپتورینوپلاستی اطلاق می گردد.

همانطور که پیشتر اشاره شد ، تیغه بینی کلیه ساختار داخلی بینی اعم از بخش های غضروفی و استخوانی را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند ؛ در صورت عدم وجود انحراف در تیغه بینی قاعدتا تمامی اجزای سمت راست تیغه بینی با اجزای سمت چپ آن متقارن می باشند.

اما در صورت وجود انحراف بینی ؛ نه تنها تیغه بینی از خط وسط خارج شده است ، بلکه اجزای دو طرف بینی نیز کاملا نامتقارن خواهند بود.

بنابراین در چنین مواردی طی جراحي انحراف بيني ؛ علاوه بر این که باید تیغه بینی به خط وسط بازگردانده شود ، می بایست دو طرف بینی را نیز با هم متقارن گردند.

به طور کلی اصلاح انحراف بسیار شدید ، بدون اصلاح ظاهر بینی یا در واقع همان عمل رینوپلاستی امکان پذیر نیست.

Translate »