جراحی بینی استخوانی (غضروفی)

جراحی بینی استخوانی غضروفی

بینی استخوانی همان بینی غضروفی است.

طبق تعریف این نوع بینی به طور کلی از استخوان وغضروف خوب تشکیل شده وپوست خوبی هم دارد.

مجموع این سه عامل باعث می شود نتیجه عمل هم خوب باشد.

باید بدانیم که بینی استخوانی یا غضروغی دست جراح را برای مانورهای مختف باز می گذارد، مثلا نتیجه نیمه فانتزی در این بینی ها قابل حصول است و ورم بعد از عمل هم زودتر فروکش می کند ونتیجه قابل قبول می دهد.

(مقایسه کنید با بینی گوشتی که غضروف ضعیفی دارد وپوست هم ضخیم وچرب است.)کلیک کنید

جراحی بینی گوشتیFatal error: Uncaught Error: Call to undefined function hamyar_faq_clean() in /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/_next_prev_post.php:54 Stack trace: #0 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include() #1 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/views/general/post/content.php(281): publisher_get_view('post', '_next_prev_post') #2 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include('/home3/drlajeva...') #3 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/views/general/post/style-1.php(63): publisher_get_view('post', 'content') #4 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include('/home3/drlajeva...') #5 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/single.php(19): publisher_get_view('post', 'style-1') #6 /home3/drlajeva/public_html/wp-in in /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/_next_prev_post.php on line 54
internal_server_error <![CDATA[وردپرس &rsaquo; خطا]]> 500