جراحی بینی و عمل لیزیک(لازیک یاPRK)

جراحی بینی وعمل چشم(لیزیک یا لازیک یا فمتولیزیک یا PRK)

گاهی اوقات فردتصمیم داردکه هم عمل جراحی زیبایی بینی انجام دهد هم عمل جراحی لیزیک یا لازیک ،اما نمی داند که کدام را باید زودتر انجام دهد.
باید دانست که بهتر است اول عمل جراحی بینی انجام شود وسپس سه ماه بعد عمل جراحی چشم صورت گیرد.زیرا می دانیم که بعد از جراحی لیزیک شخص باید تا مدتی از عینک دودی استفاده نماید واین مساله برای بینی خوب نیست.البته اگر شخص اصرار به عمل داشته باشد می تواند عینک خود راروی پیشانی باچسب بچسباند…
اما اگرشخصی عمل لیزیک انجام داده است وحالا می خواهد عمل جراحی بینی انجام دهد باید از چشم پزشک خوداجازه بگیردزیرا بسته به شرایط فردی ممکن است از چندروز بعد عمل تا 6 ماه وحتی بیشتر زمانی باشد که چشم پزشک اجازه جراحی بعدی یعنی جراحی بینی را صادر نماید.Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function hamyar_faq_clean() in /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/_next_prev_post.php:54 Stack trace: #0 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include() #1 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/views/general/post/content.php(281): publisher_get_view('post', '_next_prev_post') #2 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include('/home3/drlajeva...') #3 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/views/general/post/style-1.php(63): publisher_get_view('post', 'content') #4 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include('/home3/drlajeva...') #5 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/single.php(19): publisher_get_view('post', 'style-1') #6 /home3/drlajeva/public_html/wp-in in /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/_next_prev_post.php on line 54
internal_server_error <![CDATA[وردپرس &rsaquo; خطا]]> 500