درصدموفقیت جراحی

درصدموفقیت بعدازجراحی بینی چقدراست؟

     سوالی که بعضی مراجعین با آن روبرو هستند این است که درصدموفقیت بعد از جراحی بینی چقدراست؟

    خوب واضح است که این مساله به دو علت اصلی مرتبط است.یکی فاکتورهای بیمار مثل گوشتی یا استخوانی بودن ودیگری تبحر جراح.

اما درصدی که جراح اعلام می دارد باید به دقت بررسی شود.

مثلا اگر جراح می گوید که 50  درصد بهتر می شوید به این معنی نیست که 50 درصد احتمال خراب شدن وجوددارد بلکه بدین معنی است که خیلی بهتر می شوید وتغییر خواهیدکرد ولی اگر ایده آل گراباشید نباید این کارراانجام دهید وبدانید که ایده آل گرایی آفت این روزهای جامعه ماست.

50    درصد برای بینی بد عدد خوبی است.

  البته دکترلاجوردی روش دیگری دارد.او ازبیمارمی پرسد که به بینی خوداز 0 تا 20 چه امتیازی می دهید؟

مثلا اگر بیمار نمره 5 را بدهد ،دکترلاجوردی از او می پرسد که اگر این نمره به 15 برسد راضی هستید اکثر افراد خوشحال می شوند.

  این گونه بیان کردن مساله این شائبه را ازبین می برد که درصد خراب شدن چقدراست.Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function hamyar_faq_clean() in /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/_next_prev_post.php:54 Stack trace: #0 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include() #1 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/views/general/post/content.php(281): publisher_get_view('post', '_next_prev_post') #2 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include('/home3/drlajeva...') #3 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/views/general/post/style-1.php(63): publisher_get_view('post', 'content') #4 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include('/home3/drlajeva...') #5 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/single.php(19): publisher_get_view('post', 'style-1') #6 /home3/drlajeva/public_html/wp-in in /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/_next_prev_post.php on line 54
وردپرس › خطا

یک خطای مهم در وب سایت شما رخ داده است.

دربارهٔ اشکال‌زدایی در وردپرس بیشتر بدانید.