زاویه سازی صورت یا فک

یکی از اعمالی زیبایی که امروزه طرفداران خاصی پیدا نموده است ، زاویه سازی  صورت یا فک می باشد. منظور از زاویه سازی صورت یا فک ، این است که گونه ها و زوایای فک