سی تی اسکن وعمل جراحی بینی

انجام سی تی اسکن قبل از جراحی بینی

سی تی اسکن  سینوس مسایلی مانند انحراف بینی ،سینوزیت و پولیپ و…. را نشان می دهد.

در بعضی افراد لازم است پزشک قبل از جراحی سی تی اسکن بیمار را داشته باشد

تا مسایل همراه را حین جراحی بینی اصلاح نماید.

این مسایل شامل پولیپ،سینوزیت مزمن وهچنین دیدن ساختار داخلی بینی در بینی های خیلی کج

و… است.

بنابراین انجام سی تی اسکن همیشه لازم نیست.

 

Translate »