شکستگی بینی

شکستگی بینی

اگر از شکستگی بینی بیش از دو الی سه هفته گذشته باشد فرد باید تحت عمل زیبایی بینی قرار گیرد.(علائم شکستگی بینی چیست و چگونه درمان می شود؟)

ولی زمان عمل زیبایی بینی 6 ماه بعد از ضربه به بینی می باشد.

   واضح است که اگر شخصی زیر دو الی سه هفته از زمان ضربه مراجعه نموده باشد بلافاصله می توان جااندازی انجام داد.

   اما مساله ای که زیاد دیده می شود این است که افراد چند سال بعد از ضربه مراجعه نموده و تقاضای جااندازی بینی را دارند که در واقع امکان پذیر نمی باشد.

  مساله دوم  که زیاد دیده می شود این است که شخص بلافاصله بعد از ضربه و شکستگی بینی مراجعه وتقاضای عمل زیبایی می نمایند.گرچه می توان این عمل را انجام داد ولی  چنانچه 6 ماه صبر کنیم علمی تر و منطقی تر است.

    خلاصه این که درمان قطعی شکستگی های قدیمی بینی عمل جراحی زیبایی بینی یا عمل جراحی پلاستیک بینی است.

Translate »