عمل بینی بدون بیهوشی

عمل بینی بدون بیهوشی

عمل بینی بدون بیهوشی : برخی از متقاضیان جراحی بینی به علت ترسی که از تیغ جراحی و بیهوشی دارند ، علیرغم این که خواهان اصلاح ایرادات

Leave a comment

Home
Account
Cart
Search
Explore
Drag