فیلر یا ژل

منظور از فیلر یا ژل ، پرکننده های تزریقی می باشند که جهت جوانسازی پوست ، از بین بردن چین و چروک صورت و حجم دهی به بعضی از نواحی صورت