قیمت لیفت بینی

قیمت لیفت بینی لیفت بینی

 لیفت بینی به دو طریق قابل انجام است:

1- لیفت بینی با نخ که ماندگاری خیلی کمی دارد.

2- لیفت بینی با جراحی  : که ماندگاری دائمی دارد.

در واقع در عمل لیفت بینی  یک عمل جراحی نیمه کامل انجام می شود ، یعنی به استخوانها دست زده نمی شود.

در این روش نوک بینی به طور بسته یعنی بدون برش خارجی ویا بطور باز بازسازی شده و در موقعیت بالاتری قرار می گیرد.

از آنجا که این روش مانند جراحی اصلی صورت می گیرد نتیجه دائمی است ولی به استخوان ها دست زده نمی شود.

البته شخص باید بیحسی های اولیه را تحمل نماید.

در ضمن بعد از عمل حتما نوک بینی باید چسب زده شود که این زمان حداقل یک ماه است.

Translate »