قیمت مناسب جراحی بینی

قیمت مناسب جراحی بینی چقدر است؟

قیمت مناسب جراحی بینی چقدر است؟

مثل همه پیشه ها قیمت جراحی به دو علت ارتباط دارد:

1-سابقه وتبحر ومعروفیت جراح

2-مشکل بینی وساده یا سخت بودن نوع عمل

معمولا افرادی که در شروع کار هستند ویا مراکز آموزشی درمانی قیمت پایین تری دارند.

    هیچ بیمه ای هزینه عمل زیبایی را نمی دهد و هزینه عمل بینی گوشتی بیش از استخوانی است  وهمچنین هزینه عمل ترمیمی یعنی عمل دوم هم بیشتر است زیرا همه مسوولیت متوجه جراح دوم می شود.

 

توصیه بعدی این که اگر جراحی را انتخاب کردین به وی مراجعه کنید وسعی کنید نسبت به بودجه مالی که دارین

او را به دست آورید.

Translate »