لیفت بینی با نخ

لیفت بینی با نخ چگونه انجام می شود ؟ گرچه جراحان زیبایی به مظنور اصلاح بدفرمی های بینی ، همچنان عمل زیبایی بینی را پیشنهاد می دهند، اما برخی از مراجعین هستند که به علت ترس یا به سایر مسائل از جمله مشکلات مالی به هیچ عنوان جراحی بینی را نمی پذیرند و ترجیح می دهند با روش های جدیدی همچون لیفت بینی با نخ و یا تزریق ژل بینی ،زیبایی چهره خود را دو چندان کنند.