لیفت شقیقه و ابرو

جراحی لیفت شقیقه و ابرو یا اصطلاحا لیفت تمپورال ، تکنیکی موثر در راستای لیفت زاویه خارجی ابروها ، رفع خطوط پاکلاغی کنار چشم ، اصلاح افتادگی پلک ها

Translate »