پستهای اخیر

ورزش بعد از جراحی بینی : یکی از رایج ترین سوالاتی که بسیاری از افراد بعد از جراحی بینی مطرح می کنند، زمان مناسب برای شروع و از سر گیری فعالیت های حرفه ای یا غیر حرفه ای ورزشی خود می باشد.باید گفت که افراد می توانند ورزش خود را با پیاده روی شروع کنند، به این صورت که بعد از گذشت 24 ساعت از جراحی
ادامه مطلب ...