کاشت ابرو

کاشت ابروی طبیعی وقابل رشد

بعضی افراد هستند که از نوجوانی ابروی کم پشت داشته ویا با افزایش سن از تراکم موهای ابرویشان کاسته شده ویا دراثر بعضی بیماری ها از جمله انواع کچلی های سکه ای ودائم ویا شیمی درمانی دچار کاهش ویا ازبین رفتن دائمیموهای ابرو گردیده اند.

مژده به این افراد این است که با طراحی محل ابروی طبیعی  وبا استفاده از موهای طبیعیخودفردوازپشت سربدون اینکه جای عمل باقی بماند برای همیشه دارای ابروی طبیعی وقابل رشد خواهندشد.

دراین روش موها بصورت تاربه تار بدون برش از پشت سر برداشته شده وبه محل ابرو کاشته می شود.مانند کاشت مو درهر جای بدن در پایان ماه اول موهای تازه کاشته شده کامل ریزش پیدا نموده و موهای جدید از ماه سوم به تدریج شروع به رشد نموده ومعمولا در 6 ماهگی ابروی نسبتا طبیعی ایجاد می شود.دریک سالگی ابروی صددرصد طبیعی خودرانمایان خواهد نمود.

 Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function hamyar_faq_clean() in /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/_next_prev_post.php:54 Stack trace: #0 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include() #1 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/views/general/post/content.php(281): publisher_get_view('post', '_next_prev_post') #2 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include('/home3/drlajeva...') #3 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/views/general/post/style-1.php(63): publisher_get_view('post', 'content') #4 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/includes/libs/bs-theme-core/theme-helpers/core.php(199): include('/home3/drlajeva...') #5 /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher/single.php(19): publisher_get_view('post', 'style-1') #6 /home3/drlajeva/public_html/wp-in in /home3/drlajeva/public_html/wp-content/themes/publisher-child/views/general/post/_next_prev_post.php on line 54
internal_server_error <![CDATA[وردپرس &rsaquo; خطا]]> 500