مرور رده

جراحی بینی

جراحی بینی گوشتی

ابتدا باید بدانیم چه بینی گوشتی محسوب می شود؟بینی گوشتی محسوب می شود که وقتی با انگشت اشاره نوک بینی را فشار می دهیم کمی با تاخیر به جای اولیه خودش بر گردد.همچنین حجم زیادی بافت درنوک بینی قرار دارد وحجم غضروف آن کم است.
ادامه مطلب ...