مرور رده

جراحی بینی

نحوه چسب زدن بعد جراحی بینی

یکی از مهمترین کارها بعد از جراحی زیبایی بینی چسب زدن است.روشهای متعددی وجود دارد .اما یک روشی است که به بیان شیوای آقای دکترلاجوردیبسیار آسان وکاربردی است: 1-ابتدا از بالای بینی به سمت نوک بینی 4 چسب به ترتیب از کوچک به بزرگ بچسبانید.طوری که چسب بین دوچشم طول کمتر وچسب بالای نوک بینی بیشترین طول را داشته باشد. 2-یک چسب به…
ادامه مطلب ...