مرور رده

جراحی بینی

بهترین جراح بینی

    سوالی که ذهن خیلی از افراد ومراجعین را به خود مشغول کرده ، این است که به واقع بهترین جراح بینی چه کسی است وچه خصوصیتی بایدداشته باشد.   از نگاه دکترلاجوردی بهترین جراح بینی کسی است که علم وعمل را توامان داشته باشد.   یعنی هم تعداد اعمال جراحی که انجام می دهد بالا باشد وهم مطالعه جدید داشته و به آخرین اخبار واطلاعات علم جراحی بینی آگاهی…
ادامه مطلب ...