مرور رده

جراحی لوزه

جراحی لوزه بزرگسال

جراحی لوزه بزرگسال جراحی لوزه بزرگسال : لوزه ها ، توده هایی از جنس بافت لنفاوی می باشند که در ناحیه گلو و در طرفین آن واقع شده اند و به عنوان یکی از مهم ترین ارگان های ایمنی بدن به شمار می روند. مازاد بر این ، بافت لنفاوی دیگری موسوم به لوزه سوم یا آدنوئید نیز در بن بست حفره بینی قرار دارد. در حقیقت لوزه و آدنوئید ، مانع ورود ویروس ها و میکروب…
ادامه مطلب ...
Translate »