از دکتر بپرسید


سوهان بینی

بدون نام

عمل زیبایی بینی

سلام آیا بینی هایی که انحراف دارن میتوان با سوهان انحراف آن را برداشت با تشکر.

  • دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۱۲( 1 ماه پیش)
  • وضعیت : بسته شده

دکتر سیدمحمد لاجوردی

سلام

اگر انحراف کم باشد امکان اصلاح بدون عمل هست

اما اگر زیاد باشد حتما جراحی لازم است.

در کل در بینی با انحراف روش استاندارد، جراحی می باشد.

  • شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ۱۳:۰۹( 1 ماه پیش)