مرور برچسب

آندوسکوپی سینوس

پولیپ و آندوسکوپی سینوس

پولیپ و آندوسکوپی سینوس پولیپ و آندوسکوپی سینوس : امروزه برای درمان بسیاری از مشکلات سینوسی ، از روش جراحی آندوسکوپی بینی و سینوس استفاده می شود ؛ چرا که بسیاری از مشکلات مربوط به بینی با انجام روش هایی هم چون ام آر آی ، سی تی اسكن و غیره…
Translate »