مرور برچسب

استفاده از گرافت در جراحي بيني گوشتي

جراحي بيني گوشتي

جراحي بيني گوشتيجراحي بيني گوشتي : بینی گوشتی نوعی بینی است که دارای پوستی ضخیم بوده و غضروف هایی ضعیف دارد. بینی های گوشتی ، معمولا منافذی باز دارند و دارای غدد سبابه فراوانی هستند تا جایی که با ایجاد فشار دست بر روی پوست این نوع از بینی…