مرور برچسب

انحراف بینی

جراحی انحراف بینی

عمل جراحی انحراف بینی جراحی انحراف بینی یکی از چالش های بحث برانگیز در حوزه جراحی بینی می باشد. در مقاله پیش رو ، به منظور تفهیم بهتر جراحی انحراف بینی ، در ابتدا به بررسی مختصر آناتومی بینی پرداخته ایم. آناتومی بینی : کلیه اجزای داخلی…
Translate »