مرور برچسب

بینی استخوانی بدون عمل

تیپ پلاستی در تهران

عمل تیپ پلاستی در تهران تیپ پلاستی به معنای عمل جراحی زیبایی بینی فقط روی نوک بینی است.امروزه در تهران وسایر شهرها افراد بسیاری طالب عمل تیپ پلاستی روی نوک بینی هستند.تیپ پلاستی یا جراحی نوک بینیاین روش نیاز به اتاق عمل و بیهوشی…

هزینه تیپ پلاستی یا جراحی نوک بینی 98

هزینه تیپ پلاستی یا جراحی نوک بینی تیپ پلاستی به معنی جراحی زیبایی بینی فقط روی نوک بینی است.کلیک کنیدتیپ پلاستی یا جراحی نوک بینیاین روش در افرادی استفاده می شود که بالای بینی نیاز به کار خاصی ندارد و در واقع نوک بینی بد…

جراحی بینی گوشتی

افرادی که برای جراحی بینی گوشتی اقدام می کنند برای این که به بینی زیبا دست پیدا کنند جراح حین عمل، غضروف آن را جا به جا یا درصورت نیاز بر می دارد و گاه آن را تراش می دهد.جراحی بینی گوشتی تمامی افراد مخصوصا خانم ها به زیبایی اهمیت بسیاری…