مرور برچسب

بینی گوشتی

تیپ پلاستی در تهران

عمل تیپ پلاستی در تهران تیپ پلاستی به معنای عمل جراحی زیبایی بینی فقط روی نوک بینی است.امروزه در تهران وسایر شهرها افراد بسیاری طالب عمل تیپ پلاستی روی نوک بینی هستند.تیپ پلاستی یا جراحی نوک بینیاین روش نیاز به اتاق عمل و بیهوشی…

جراحی ترمیمی بینی

مهمترین نکته این است که بدانید از جراحی اول باید یک سال گذشته باشد.لطفا از جراحتان نخواهید زیر یک سال به بینی شما دست بزند.اول این که تا یک سال خیلی مشکلات بینیحل می شود ویا تخفیف می یابد.دوم اینکه اگر بینی زودتر دستکاری شود بافت…

ناگفته های هزینه جراحی زیبایی بینی در تهران

هزینه جراحی زیبایی بینی و انتخاب بهترین دکتر جراحی زیبایی بینی از جمله مهم ترین مسائل پیش روی افرادی است که به دنبال عمل زیبایی بینی هستند. در این مقاله هزینه جراحی زیبایی بینی گوشتی، هزینه عمل بینی استخوانی و هزینه عمل انحراف بینی در…