مرور برچسب

تزریق چربی به صورت

تزریق چربی

تزریق چربی تزریق چربی یکی از رایج ترین روش هایی است که امروزه به منظور بازگرداندن مجدد شادابی و جوانی به چهره مورد استفاده قرار می گیرد و طرفدان بی شماری به خود اختصاص داده است. تزریق چربی با کاهش یا رفع چین و چروک ها منجر به زیبایی و…