مرور برچسب

جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی

عمل جراحی انحراف بینی جراحی انحراف بینی یکی از چالش های بحث برانگیز در حوزه جراحی بینی می باشد. در مقاله پیش رو ، به منظور تفهیم بهتر جراحی انحراف بینی ، در ابتدا به بررسی مختصر آناتومی بینی پرداخته ایم. هر گاه تیغه بینی از خط مرکزی به…

جراحی بینی کج

از جراحی بینی کج چه می دانید ؟ در چهره تمامی افراد ، درجاتی از عدم تقارن بینی وجود دارد و به عبارتی می توان گفت که هیچ فردی دارای چهره ای با تقارن مطلق نمی باشد. از این رو بدیهی است که با انجام جراحی بینی کج ، نمی توان کجی بینی را به طور
Translate »