مرور برچسب

جراحی لیفت ابرو

لیفت شقیقه و ابرو

جراحی لیفت شقیقه و ابرو جراحی لیفت شقیقه و ابرو یا اصطلاحا ليفت تمپورال ، تکنیکی موثر در راستای ليفت زاویه خارجی ابروها ، رفع خطوط پاکلاغی کنار چشم ، اصلاح افتادگی خفیف پلک ها و ليفت جزئی گونه محسوب می گردد. لازم به ذکر است که حالت ابروها…
Translate »