مرور برچسب

جراحی گوش عوارض دارد

جراحی گوش

جراحی گوش یا اتوپلاستى با هدف رفع ایرادات گوش نظیر بزرگی آن ، کوچکی و فاصله زیاد با سر انجام می شود. این عمل زیبایی که نقش بسزایی در زیبایی ظاهر دارد ، مورد توجه متقاضیان آن قرار گرفته است. با این وجود همواره ابهام هایی درباره روند جراحی ؛…