مرور برچسب

درمان انحراف بینی

جراحی انحراف بینی

عمل جراحی انحراف بینی جراحی انحراف بینی یکی از چالش های بحث برانگیز در حوزه جراحی بینی می باشد. در مقاله پیش رو ، به منظور تفهیم بهتر جراحی انحراف بینی ، در ابتدا به بررسی مختصر آناتومی بینی پرداخته ایم. آناتومی بینی : کلیه اجزای داخلی…
Translate »