مرور برچسب

درمان قطعی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی

عمل جراحی انحراف بینی جراحی انحراف بینی یکی از چالش های بحث برانگیز در حوزه جراحی بینی می باشد. در مقاله پیش رو ، به منظور تفهیم بهتر جراحی انحراف بینی ، در ابتدا به بررسی مختصر آناتومی بینی پرداخته ایم. هر گاه تیغه بینی از خط مرکزی به…
Translate »