مرور برچسب

روشهای جراحی بینی

جراحی بینی گوشتی

در جراحی بینی گوشتی جهت دستیابی به یک بینی خوش فرم و متناسب ، جراح غضروف های بینی را تقویت می کند یا درصورت نیاز آن ها را برداشته و تراش می دهد. توجه داشته باشید که به منظور تقویت غضروف بینی  در جراحی بینی ، جراح می تواند از غضروف بخش های…