مرور برچسب

رینوپلاستی بینی بدون جراحی

رینوپلاستی

رینوپلاستی یا عمل جراحی زیبایی رینوپلاستی عمل جراحی زیبایی بینی می باشد که مشکلاتی از جمله :بزرگ بودن اندازه بینی قوز دار بودن بینی افتادگی نوک بینی پهن بودن بینی بزرگ بودن سوراخ های بینی انحراف بینی بد شکل بودن…