مرور برچسب

سفت زدن چسب بینی

نحوه چسب زدن بینی

نحوه چسب زدن بینی یکی از مراقبت هایی که بعد از جراحی بینی رعایت آن بسیار ضروری و حائز اهمیت می باشد، نحوه چسب زدن بینی است. چسب زدن بینی تاثیر بسیاری در شکل نهایی بینی دارد به همین دلیل باید در این امر خیلی دقت کنید. نحوه چسب زدن بینی…
Translate »