مرور برچسب

علل کجی بینی

جراحی بینی کج

عمل جراحی بینی کج در چهره تمامی افراد ، درجاتی از عدم تقارن بینی وجود دارد و به عبارتی می توان گفت که هیچ فردی دارای چهره ای با تقارن مطلق نمی باشد. از این رو بدیهی است که با انجام جراحی بینی کج ، نمی توان کجی بینی را به طور مطلق و صد در
Translate »