مرور برچسب

عمل بینی استخوانی با لیزر

جراحی بینی گوشتی

افرادی که برای جراحی بینی گوشتی اقدام می کنند برای این که به بینی زیبا دست پیدا کنند جراح حین عمل، غضروف آن را جا به جا یا درصورت نیاز بر می دارد و گاه آن را تراش می دهد.جراحی بینی گوشتی تمامی افراد مخصوصا خانم ها به زیبایی اهمیت بسیاری…