مرور برچسب

عمل بینی فانتزی

جراحی بینی فانتزی

جراحی بینی فانتزی : عمل بینی یکی از جراحی های زیبایی پرطرفدار در سرتاسر جهان و به خصوص ایران است که با هدف بهبود وضعیت ظاهری و از طریق حذف ایرادات موجود در ظاهر بینی همچون قوز انجام می گیرد.ممکن است در هنگام ایستادن در روبروی آینه