مرور برچسب

عمل ترمیمی بینی چیست

عوارض جراحی پلاستیک بینی یا رینوپلاستی

رینوپلاستی یا جراحی زیبایی بینی مانند هر عمل دیگری ممکن است با خطراتی همراه باشد؛ زیرا انتظارات بیمار و پزشک متفاوت است. علاوه بر مسایل پس از عمل، بسیاری از خطرات و عوارض دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

تیپ پلاستی در تهران

عمل تیپ پلاستی در تهران تیپ پلاستی به معنای عمل جراحی زیبایی بینی فقط روی نوک بینی است.امروزه در تهران وسایر شهرها افراد بسیاری طالب عمل تیپ پلاستی روی نوک بینی هستند.تیپ پلاستی یا جراحی نوک بینیاین روش نیاز به اتاق عمل و بیهوشی…

جراحی ترمیمی بینی

مهمترین نکته این است که بدانید از جراحی اول باید یک سال گذشته باشد.لطفا از جراحتان نخواهید زیر یک سال به بینی شما دست بزند.اول این که تا یک سال خیلی مشکلات بینیحل می شود ویا تخفیف می یابد.دوم اینکه اگر بینی زودتر دستکاری شود بافت…

جراحی دوم یا ترمیمی بینی

صرف نظر از مهارت جراح بینی حدود ده درصد از عمل های بینی نیاز به جراحی دوم یا ترمیمی پیدا می کنند. این جراحی ها حداقل باید یکسال بعد از جراحی اول انجام شوند.سه دلیلی که جراحی دوم عمل بینی را سخت تر می کند.جراحی دوم یا ترمیمی یکی از چالش…