مرور برچسب

عمل لوزه

جراحی لوزه بزرگسال

جراحی لوزه بزرگسال جراحی لوزه بزرگسال : لوزه ها ، توده هایی از جنس بافت لنفاوی می باشند که در ناحیه گلو و در طرفین آن واقع شده اند و به عنوان یکی از مهم ترین ارگان های ایمنی بدن به شمار می روند. مازاد بر این ، بافت لنفاوی دیگری موسوم به…
Translate »