مرور برچسب

عوارض جراحی لیفت ابرو با آندوسکوپ

جراحی لیفت ابرو با آندوسکوپ

جراحی لیفت ابرو با آندوسکوپ جراحی لیفت ابرو با آندوسکوپ : یکی از مواردی که باعث زیبایی چهره فرد می شود، جایگاه ابرو در صورت است. گاها می بینیم که برخی از افراد ابرو های بسیار افتاده ای دارند که چهره عبوس و غم دیده ای را به صورت آنها می
Translate »