مرور برچسب

لیفت با نخ بینی

لیفت با نخ

به مرور زمان سن زیاد می شود، این افزایش سن اثراتی بر روی پوست باقی می گذارد که این اثرات شامل چین و چروک افتادگی پوست و ... می باشد. استفاده از سیگار، آلودگی هوا، اشعه آفتاب و ... موجب بیشتر شدن روند پیری می شوند. همه ی افراد به دنبال راهی…