مرور برچسب

نحوه جراحی گوش

جراحی گوش

جراحی گوش یا اتوپلاستى ؛ می تواند شکل ، موقعیت یا تقارن گوش را بهبود بخشد. این جراحى می تواند نقص ساختارى مادرزادى گوش را تصحیح کند و همچنین می تواند  بدشکل ناشی از آسیب گوش ها را نیز اصلاح کند. خیلی از متقاضیان این جراحی ، کودکان یا…
Translate »